Strategija održivog razvoja Opštine Sremski Karlovci

837

Opština Sremski Karlovci je uz saradnju Pokrajinske Vlade Vojvodine i Regionalne razvojne agencije Bačka, kao i eksperata angažovanih na ovom projektu, izradila strateški dokument koji bitrebao da usmeri razvoj Opštine u periodu od 2015. do 2020. godine.

Cilj Strategije razvoja je da mobiliše sve resurse koje poseduju Sremski Karlovci i da kroz prizmu sedam oblasti integriše najbolja rešenja, kao i razvojne prioritete i mere za sprovođenje zacrtanog plana.

Uprkos svim problemima koje nosi sve brži društveno ekonomski razvoj, Sremski Karlovci žele da zauzmu lidersku poziciju, te da budu dobar primer svim opštinama koje imaju perspektivu dinamičnog održivog razvoja.

Ovaj dokument je proizvod sveobuhvatnog procesa pridruživanja Evropskoj uniji, ali isto tako ima za cilj podizanje kapaciteta Opštine za dugoročno planiranje i implementaciju razvojnih prioriteta, kroz realizaciju pojedinačnih mera i projekata.

Proces izrade plana je započeo detaljnom analizom svih oblasti Strateškog plana, u čemu su najznačajni doprinos dali sami građani Sremskih Karlovaca, koji su aktivno učestvovali u izradi celokupnog dokumenta, a zatim su eksperti iz pojedinačnih oblasti, kroz interakciju sa građanima dolazili do zaključaka i predlagali prioritete i mere za unapređenje kvaliteta života.

Planiranje sopstvenog razvoja predstavlja odgovornost za budućnost i utvrđivanje ideja i puteva, odnosno zadataka i sredstava realno potrebnih da bi se ostvarili željeni ciljevi. U fokusu strateškog planiranja je određivanje vizije budućnosti i njena projekcija na rešenja društvenih, ekonomskih i institucionalnih problema vezanih za tradicionalne vrednosti Sremskih Karlovaca.

Ovim putem stavljamo pripremljeni tekst na javni uvid, te molimo da ukoliko imate bilo kakvu sugestiju za izmenu teksta, predlog dostavite na e-mail: relicsremkarl@yahoo.com , do ponedeljka 15. februara 2016. godine.