Prikolice – platforme

595

Na osnovu člana 12. tačka 2. Pravilnikao uslovima i kriterijumima zadodelu pomoći uvidu autoprikolica i platformi za prevoz vozila broj: 020-10/2016-III-1,od10.03.2016. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu lakih autoprikolicai platformi za prevoz vozila (u daljemtekstu:Komisija)dana10.03.2016.godine, raspisuje

O G L A S

ZA PODNOŠENjE PRIJAVE ZA DODELU POMOĆI

U VIDU LAKIH AUTOPRIKOLICA I PLATFORMI ZA PREVOZ VOZILA

NA TERITORIJI OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

  • Oglas za podnošenje prijave za dodelu pomoći u vidu lakih autoprikolica i platformi za prevoz vozila na teritoriji Opštine Sremski Karlovci
  • Prijava na oglas za dodelu pomoći u vidu lakih autoprikolica i platformi za prevoz vozila