Obaveštavamo Vas da je u toku organizovanje Treće međunarodne konferencije „Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova“ koja će se održati 12-13. maja 2016. godine u Sremskim Karlovcima.
Međunarodna konferencija „Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova“ će ove, 2016. godine, treći put otvoriti aktuelne teme i pitanja u vezi sa očuvanjem i unapređenjem istorijskog grada u uslovima savremenog života. Cilj Konferencije je da odgovornim i profesionalnim promišljanjem tema vezanim za istorijski grad doprinese analizi mesta i uloge istorijskog grada u kontekstu identiteta, socijalnog, kulturnog i ekonomskog razvoja i urbanog područja zajedno sa njegovim prirodnim okruženjem i resursima.

Konferencija je prilika za razmenu mišljenja i unapređenje saradnje relevantnih društvenih činilaca, institucija i pojedinaca sa ciljem postizanja većih efekata na očuvanju, unapređenju i popularizaciji
„istorijskih gradova“.

Organizatori konferencije su Opština Sremski Karlovci i Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin a u saradnji sa Institutom za arhitekturu i urbanizam Srbije, Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Društvom za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca i Stalnom konferencijom gradova i opština.
Pored učesnika iz Srbije, na Konferenciji učestvuju i stručnjaci iz Italije, Mađarske, Finske, Poljske, Hrvatske, Kipra, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije.
Detaljno obaveštenje i instrukcije za plaćanje kotizacije možete pogledatiovde .
Takođe je potrebno popuniti prijavni list i poslati ga na e-adresu:konferencija21205@gmail.com