Promena nadležnosti kod izdavanja građevinskih dozvola

552

Poštovani građani,

obaveštavamo Vas da je došlo do promene nadležnosti kod izdavanja dokumenata zagradnju (lokacijskih uslova, građevinske dozvole, rešenja po čl.145 – odobrenja za radove), kao i kod postupaka ozakonjenja objekata na području Sremskih Karlovaca.

Dana 20. februara2016. godine, stupanjem na snagu Odluke o utvrđivanju granica zaštićene okoline i mera zaštite prostorne kulturno-istorijske celine „Gradsko jezgro Sremskih Karlovaca“, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja („Službeni glasnik RS“ br.12/2016), svi objekti i radovi na pobrojanim parcelama u okviru te granice, kao i u zaštićenoj okolini, su u nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine u Novom Sadu , saglasno članu 133. Zakona o planiranju i izgradnji, stav 2, tačka 9.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam je nadležan za parcele (radove i objekte) u okviru granice prostorne kulturno-istorijske celine (crvena granica) i zaštićene okoline (plava granica).

Tu pripadaju i površine javne namene i ulice (sve u regulaciji ulica).

Izuzetak u okviru crvene i plave granice čine:

1. radovi na izgradnji (dogradnji, rekonstrukciji, sanaciji, adaptaciji..) pomoćnih i ekonomskih objekata; i

2. radovi na pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili poslovni prostor.

Izuzetaku okviru samo plave granice (zaštićene okoline) čine:

1. radovi na investicionom održavanju;

2. sanacija;

3. adaptacija.

Nabrojani izuzeci su i dalje u nadležnosti Opštine Sremski Karlovci.

Ostale parcele izvan zaštićene zone i zaštićene okoline iz Odluke, jesu i dalje u nadležnosti Opštine Sremski Karlovci.