Sremski Karlovci i urbanizam:

Urbanizam kroz istoriju – autor Gorana Gajinović m.i.a.
Urbanizam danas
– autor Sofija Dovniković m.i.a.