У складу са чл. 63. став 8. Закона о планирању и изградњи, објављује се Урбанистички пројекат за парцелу бр. 3432/1 К.О. Сремски Карловци инвеститора Бранислава Крстића из Новог Сада.
Урбанистички пројекат је потврђен од стране Одељења за урбанизам, комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Сремски Карловци.
Урбанистички пројекат
Потврда