Odeljenje za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske upraveOpštine Sremski Karlovci, na osnovu člana 10, 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 135/04 i36/09), objavljuje

OBAVEŠTENjE

O PODNOŠENjU ZAHTEVA O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU I DONOŠENjU REŠENjA O POTREBI IZRADE STUDIJE O P ROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je nosilac Projekta „NIVAX“ S.Z.T.R. čiji je osnivač Nataša Jovanović iz Sremskih Karlovaca, ul. Matoševa br. 20 dana 19.07.2016.g. podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA proizvodnja ekološkog humusa na kat. parceli br. 1330/2 K.O. Sremski Karlovci u Sremskim Karlovcima, ul. Matoševa br. 20.

U skladu sa članom 14. stav 3. i stav 4, i članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu RS, u postupku razmatranja podnetog zahteva, ovaj organ je dana 21.07.2016.g. doneo rešenje da za predmetni projekat nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja Projekta na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protivovog rešenja Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, putem ovog organa.