Konačna lista reda prvenstva za pomoć izbeglicama kupovinom seoskih kuća

698

U skladu sa Sporazumom o donaciji zaključenim između Banke za Razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u vezi sa Regionalnim stambenim programom – Potprojekat 2 (u daljem tekstu: Potprojekat 2) i čl. 8. i 9. Pravilnika o uslovima i merilima zaizbor korisnika i postupku i načinu rada Komisije (udaljem tekstu: Pravilnik), a u skladu sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 – SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelupaketa pomoći (u daljem tekstu: Komisija), utvrđuje

KONAČNU LISTU REDA PRVENSTVA