OB A V E Š T E Nj E

O REGRESIRANjU DELA TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA SREDNjIHŠKOLA

Obaveštavaju se učenici koji pohađajusrednju školu van mesta stanovanja isvakodnevno putuju na međugradskoj/međumesnoj relaciji do ustanove srednjegobrazovanja, da će se u školskoj2016/2017. godini vršiti regresiranje dela troškova prevoza.

Potrebno je prijaviti se u prijemnojkancelariji u zgradi opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića br.1, najkasnije do 29.08.2016. godine.

Za zahteve koji budu pristigli poslenavedenog roka , korisnici će moći da ostvare pravo od narednog meseca po podnošenju zahteva sa urednom dokumntacijom .

Uz zahtev za priznavanje prava naregresiranje troškova prevoza neophodno je priložiti potvrdu škole o statusuredovnog učenika. Za porodice koje imaju troje i više dece koja su učenicisrednje škole ili studenti potrebno jepriložiti i izvode iz MKR za svu decu.

Zahtev za regresiranje troškova prevoza može se preuzeti u prijemnoj kancelariji i na sajtu opštine Sremski Karlovci.