Komisija za dodelu stipendija Opštine Sremski Karlovci, raspisala je „KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI“  studentima sa teritorije naše opštine. U prilogu možete pročitati kompletan tekst konkursa kao i skinuti „prijavu za konkurs“ i „izjavu“.

Na osnovu člana 5. Odluke o stipendiranju studenata („Sl. list Opštine Sremski Karlovci“, broj: 17/2015), Komisija za dodelu stipendija studentima, raspisuje

K O N K U R S

ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA

U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI

Raspisuje se konkurs za dodelu stipendija studentima.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija i Autonomna Pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu: studenti), pod sledećim uslovima:

 1. Da su upisali jednu od godina osnovnih ili diplomskih akademskih studija od druge do poslednje;
 2. Da studiraju na teret budžeta;
 3. Da tokom studija imaju prosečnu ocenu najmanje 9,00;
 4. Da tokom studija nisu obnavljali ni jednu godinu;
 5. Da su položili ispite iz prethodnih godina;
 6. Da imaju prebivalište na teritoriji Opštine Sremski Karlovci najmanje tri godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prijava (kliknuti na „Prijava“ za preuzimanje)
 2. Uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija sa stepenom studija;
 3. Uverenje da studira na teret budžeta;
 4. Uverenje o visini prosečne ocene tokom studija i da su položeni svi ispiti iz prethodne godine sa brojem ESPB;
 5. Uverenje da tokom studija nije obnavljao godinu;
 6. Fotokopija indeksa;
 7. Dokaz o prebivalištu;
 8. Izjava podnosioca prijave overena u opštini ili sudu, da nije korisnik stipendije po Zakonu o učeničkom i studentskom standardu, odnosno ukoliko postane korisnik iste, da će se odreći stipendije na koju ostvari pravo po Odluci o stipendiranju studenata Opštine Sremski Karlovci. (kliknuti na „Izjava“ za preuzimanje)

Studentu se odobrava isplata stipendije počev od 01. decembra 2016. godine do 30. novembra 2017. godine. Stipendija se ne isplaćuje za mesece juli i avgust. Odluku o visini i broju stipendija za akademsku 2016/2017. godinu donosi Opštinsko veće Opštine Sremski Karlovci na osnovu Odluke o budžetu.

Korisnik gubi pravo na stipendiju u slučaju: netačno prikazanih podataka, promene prebivališta, ukoliko napusti redovno školovanje i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 01.11. do 16.11.2016. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na konkurs se dostavljaju na adresu:

Opština Sremski Karlovci, 21205 Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1,

sa napomenom: „Prijava na konkurs za dodelu stipendija studentima“.

Prijave na konkurs dostaviti u zatvorenoj koverti.

KOMISIJA ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA