Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, uručio je danas svečano ugovor za bespovratna sredstva za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata i kanalizacione mreže predsedniku Opštine Sremski Karlovci Nenadu Milenkoviću.
Ugovor o dodeli sredstava na osnovu konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, potpisao je resorni sekretar mr Vuk Radojević.
Pored ovog potpisana su još dva ugovora sa Pokrajinskim sekretarom za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimirem Galićem i to:
– Sufinasiranje troškova izrade Projekta za građevinsku dozvolu sa pripadajućim elaboratima za proširenje puta Sremski Karlovci- Stražilovo
– Sufinasiranje troškova izrade Studije opravdanosti sa idejnim projektom za proširelje puta Sremski Karlovci – Stražilovo