Obaveštavaju se građani Sremskih Karlovaca koji su izbegla i raseljena lica da će u zgradi Magistrata, Trg Branka Radičevića broj 1 u sredu,  28. decembra 2016. godine sa početkom u 13:30 časova biti održana tribina:

KAKO DO REŠENjA STAMBENOG PITANjA

KAKO DO DODATNE ZARADE ILI ZAPOSLENjA

Na tribini će biti predstavljeni svi vidovi stambenog zbrinjavanja IZBEGLICA I INTERNO RASELjENIH LICA I PROJEKTI SAMOZAPOSLENjA, koji se sprovode za izbeglice i interno raseljena lica sa teritorije Opštine Sremski Karlovci.

Tribinu organizuju Opština Sremski Karlovci i Novosadski humanitarni centar.