Општинско веће Општине Сремски Карловци оглашава јавни конкурс за попуњавање положаја у Општинској управи Општине Сремски Карловци „Заменик начелника Општинске управе – положај у другој групи“.

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је обавештење о јавном конкурсу оглашено у дневном листу „Дневник“.

Текст јавног конкурса можете преузети ОВДЕ