Општинска управа Општине Сремски Карловци оглашава јавни конкурс за пријем приправника у Општинској управи Општине Сремски Карловци – дипломирани правник – 2 извршиоца.

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је обавештење о јавном конкурсу оглашено у дневном листу „Дневник“.

Текст јавног конкурса можете преузети ОВДЕ