U organizaciji UO Sportskog saveza opštine Sremski Karlovci, Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta je održao prezentaciju dijagnostike treniranosti najuspešnijih sportista Sremskih Karlovaca za 2016. godinu, na čelu sa direktorom dr Danijelom Župićem.

Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta je važećim Zakonom o sportu, imenovan za instituciju koja obavlja kontrolu treniranosti vrhunskih sportista, bez čega se danas ne može zamisliti savremeni trenažni proces.

Rezultate naših sportista prezentovali su: Branko Đukić, Prim.dr Biljana Savić, mr Branislav Strajnić, Mane Mirković, Snežana Vujanović i Dr sci. Dragan Doder,

Prezentacija je bila pre svega edukativnog karaktera, a rezultati testiranja će biti od izuzetnog značaja sportistima i sportskim stručnjacima kod planiranja trenažnog procesa u narednom periodu.

Sportski savez se i ovim putem zahvaljuje Pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta u nadi da će se saradnja nastaviti na obostrano zadovoljstvo.