Na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 99/11), i Odluke o raspisivanju izbora za predsednika Republike („Službeni glasnik RS“, br. 15/17), Opštinska uprava Opštine Sremski Karlovci objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

 

 

Povodom predstojećih izbora za predsednika Republike koji će se održati 2. aprila 2017. godine, građani mogu izvršiti uvid i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku uz odgovarajuće dokaze, u zgradi Skupštine opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića br. 1, do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 17. marta 2017. godine.

Nakon zaključenja biračkog spiska, od 18. marta do 29. marta 2017. godine, upis, brisanje, izmene i dopune ili ispravke biračkog spiska obavljaće se na osnovu rešenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani.

U birački spisak se, u skladu sa zakonom, upisuje lice koje ima biračko pravo, odnosno punoletan poslovno sposoban državljanin Republike Srbije, kao i maloletno lice koje će biračko pravo steći najkasnije 2. aprila 2017. godine, prema mestu prebivališta.

Najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, odnosno do 11. marta 2017. godine, birač ima pravo da podnese zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji, odnosno prema mestu boravišta u inostranstvu.

Interno raseljeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kome je prijavljeno kao interno raseljeno lice.

Zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska, uz odgovarajuće dokaze podnosi se Opštinskoj upravi Opštine Sremski Karlovci u vremenu od 7,30 do 15,30 časova.

 

 

Sremski Karlovci,

  1. mart 2017. godine                                                 OPŠTINSKA UPRAVA

                                                                           OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI