Опремљен технички и функционално, подрумски простор у левом крилу Магистрата у Сремским Карловцима од данас је на располагању омладинским организацијама за њихове активности и пројекте.
У присуству великог броја представника омладинских организација, удружења и радника данас је свечано отворен Омладински клуб у ком ће млади имати шансу да остваре своје идеје.


– Ми у локалној самоуправи нисмо посао који радимо наследили од својих претхoдника, позајмили смо Карловце од вас и оних који ће тек доћи да их чувамо и развијамо, да вама омогућимо да у њима живите онако како смо ми желели, па нам се није дало или што је још важније да ви у њима живите своје снове – рекао је председник Општине Сремски Карловци Ненад Миленковић – Приступ младима може бити двојак – да их сматрамо ресурсом или проблемом. Ми смо изабрали становиште да су млади ресурс, што подразумева подршку њиховим потенцијалима који треба да буду активирани без одлагања, кроз обезбеђивање оптималних друштвених услова за развој. Надам се да ће Омладински клуб бити место где се иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, спречавања криминалитета и другим областима од значаја за младе.


Свечаном отварању клуба присуствовала је Зорица Лабудовић из Министарства омладине и спорта, која је напоменула да од оснивања то министарство ради на развоју, унапређењу и спровођењу омладинске политике у Србији и активно је на свим нивоима, а да је то тако говоре и усвојена стратешка документа.
У опремању Омладинског клуба учествовао је и Покрајински секретаријат за спорт и омладину, у име ког се обратио помоћник секретара Драган Милић.