Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost je u ovoj godini, za regresiranje prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju na teritoriji AP Vojvodine, obezbedio 20 miliona dinara. Pravo na ova sredstva ostvarile su na osnovu javnog konkursa 33 lokalne samouprave. Njihovim predstavnicima je danas, tim povodom, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio ugovore i rešenja o dodeli novčanih sredstava.

U Sremskim Karlovcima živi 112 studenata koji studiraju van mesta stanovanja. Nastavu, u najvećem broju pohađaju na fakultetima u Novom Sadu.

Kako bi se pomoglo porodicama sa studentima u toku njihovog obrazovanja i olakšala materijalna situacija,  Opština obezbeđuje deo  sredstva za regresiranje troškova međugradskog i međumesnog prevoza studenata, a u skladu sa Odlukom o regresiranju troškova prevoza studenata i učenika srednjih škola sa teritorije Opštine Sremski Karlovci               

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost će finansirati, odnosno sufinansirati prevoz studenata. Opštini Sremski Karlovci su dodeljena sredstva, na osnovu javnog konkursa, u iznosu od 290.048,00 dinara za regresiranje prevoza studenata u 2017. godini.