Дана 25.04.2017.године у 11 часова у згради Општине Сремски Карловци одржан је радни састанак поводом израде Плана детаљне регулације радне зоне „Просјанице“ у Сремским Карловцима, а у циљу решавања конфликта у простору идентификованог током израде Материјала за рани јавни увид и излагања истог на Рани јавни увид. 

Састанку су присуствовали представници следећих институција и корисника простора: Општина Сремски Карловци, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Војска Србије, Речна флотила Војске Србије Министарство одбране, Покрајнски секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, ЈП Завод за урбанизам Војводине и корисници простора Промист доо из Новог Сада и Нафтахем из Сремске Каменице.