01. juna počeli su radovi na sanaciji korita Stražilovačkog potoka kod OŠ „23. oktobar“. Za ove radove je Opština Sremski Karlovci izdvojila je 1.600.000 dinara a predviđeno je skidanje starih pločica i saniranje bedema sa obe strane korita kao i pukotina unutar korita, mašinsko čišćenje korita, ugradnja klupica za sedenje i postavljanje led rasvete.

Pored ovih radova u ovu cenu ulazi i utvrđivanje obale Stražilovačkog potoka pored puta za Stražilovo koja se odronila usled velikih atmosferskih padevina.

Rok za izvršenje radova je 45 dana.