1.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ јануар
2.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ фебруар
3.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ март
4.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ април
5.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ мај
6.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ јун
7.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ јул
8.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ август (1)
9.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ септембар
10.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ октобар
11.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ новембар
12.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ децембар