1.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ март
2.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ април
3.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ мај
4.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ јул
5.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ aвгуст
6.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ септембар
7.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ октобар
8.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ новембар
9.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ децембар