Danas se završavaju radovi na tekućoj popravci oštećene kolovozne konstrukcije planirani za 2017.godine.

U sklopu tih radova saniran je veliki deo udarnih rupa u karlovačkim ulicama. Izvršeno je nivelisanje 20-ak šaht poklopaca.

U sklopu ovih radova izvršena je sanacija kolovozne konstrukcije presvlačenjem asfaltnom masom debljine 5 cm. To je urađeno u ograncima ulica: Gajeva, Mitropolita Stratimirovića i danas se završava s ogrankom ulice Vinogradarska.

Vrednost izvedenih radova je 4.000.000,00 rsd (bez PDV-a) a radove je izvela firma „Put invest“ d.o.o. Sremska Kamenica.