O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

O REGRESIRANjU DELA TROŠKOVA PREVOZA

STUDENATA U ŠKOLSKOJ 2017/2018 GODINI

 Opština Sremski Karlovci će školske 2017/2018 godine regresirati deo troškova prevoza studentima koji imaju prebivalište na  teritoriji opštine Sremski Karlovci i studiraju na teret budžeta, na fakultetima čiji je osnivač R Srbija i AP Vojvodina.

Obrasci zahteva se mogu preuzeti na portirnici Opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića br.1 i na ovom linku

Pored popunjenog zahteva i izjave,  neophodno je dostaviti fotokopiju očitane lične karte, uverenje fakulteta o redovnom upisu na tekuću godinu studija i  fotokopiju indeksa, najkasnije do 26.septembra 2017. godine.

Studenti koji zahteve budu predali posle navedenog roka, pravo na regresiranje troškova prevoza moći će da ostvare od narednog meseca po podnošenju zahteva sa urednom dokumnetacijom.

Sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona: 021/685 3075 i 021/685 3030

 

Odeljenje za društvene delatnosti