У склопу планираних радова на одржавању некатегорисаних путева у грађевинском реону ЗАВРШЕНА је реконструкција приступног пута Видиковца на Магарчевом брегу.

Сврха пута је да се омогући лакше снабдевање ресторана на видиковцу у свим временским условима.

Након спроведеног поступка ЈН уговорени су радови са „Пут-инвестом“ из Сремске Каменице. Вредност радова је 1.618.692,00 рсд (са ПДВ-ом)

Пут је дужине 450 м и ширине 3 м. Пут је урађен од туцаника у два слоја дебљине 20 + 5 = 25 цм. Први део пута у дужини 90 м је асфалтиран..

У склопу ових радова уређен је простор код католичке капеле на Магарчевом брегу. Створени су услови за паркирање већег броја кола у време сахрана.