РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПРИОБАЉА СА МЕЂУНАРОДНИМ ПУТНИЧКИМ ПРИСТАНИШТЕМ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

Текст огласа – Рани јавни увид ПДР ПРИОБАЉА

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ГРАФИЧКИ ДЕО