Пројекат « ПУТЕВИМА ЕУ » је финансиран уз подршку Европске уније кроз програм „Европа за грађане“
Примењиво на Целина 2.2 – Мера умрежавања градова

Целина 2.3 – Мера пројеката организација цивилног друштва

Целина 1 – Европско сећање

 

ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Допринети јачању осећаја припадности ЕУ међу садашњим и будућим грађанима ЕУ у Балканским земљама, подизањем нивоа  информисаности и знања о ЕУ и правима европских грађана, спровођењем интеркултуралног дијалога, међусобног разумевања и волонтерства на нивоу Уније.

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА:

 1. Повећати свест и разумевање грађана о европским грађанским правима и важности демократског суделовања у процесу одлучивања, те креирања Уније по мери њених грађана у земљама које су заступљене пројектом (Словенији-која је већ дуже време чланица ЕУ, Хрватској-која је недавно постала чланица ЕУ, Србији, Црној Гори и Босни Херцеговини-земљама кандидатима за чланство у ЕУ).

2.Промовисати развој волонтеризма на нивоу Уније

 1. Повећати ниво свести о тренутној мигрантској кризи у Европи

 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ: ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ-  ће ојачати своје капацитете за боље разумевање ЕУ интеграција и процеса, сарадње и партнерства; ЦИВИЛНО ДРУШТВО- као један од главних носилаца промоције уживања грађанских права и грађанске партиципације; МЛАДИ (од 18 до 30 година старости) – које лакше прихватају процесе промена, поштујући једнакости, толеранцију, спремни су на сарадњу и активно учествовање у процесима ЕУ политика; ПРЕДСТАВНИЦИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА -сви партнери на пројекту су земље бивше Југославије, са различитим схватањима појма мултикултуралности и међусобне толеранције, представници ове циљне групе ће бити активно укључени у пројекат, као једни од учесника у процесу доношења одлука у својој локалној заједници, бољег разумевања ЕУ процеса и креирања јединственог Европског идентитета. КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ: Становништво општина и градова који учествују  у пројекту и  шира популација земаља партнера на пројекту.

Кључна порука пројекта је да ће се пет општина и градова повезати и планирати даље активности на трагу ЕУ политика, што ће допринети  и стварању осећаја Уније по мери грађана.

 

Трајање пројекта од 01/06/2016 до 30/06/2018

Трајање активности од 01/07/2016 до 30/11/2017

Вредност пројекта 107.500,00 ЕУР

 

Догађања  која су спроведена у оквиру овог пројекта:

 

 Догађај 1 Почетна конференција у општини Ердут

 

Учествовање: Догађај је укључио 60  грађана,  укључујући 29 међународних учесника, из општине Сремски Карловци (Србија) 5 учесника, из града Добоја (Босна И Херцеговина) 8 учесника, из општине Даниловград (Црна Гора) 8 учесника, из општине Ново Место (Словенија) 8 учесника, те 31 локални учесник.

 

Место / Датум: Догађај се одвијао у општини Ердут, месту Даљ (општина Ердут, Хрватска), од 02/09/2016 до 04/09/2016. Догађање су организовали општина Ердут и Предузетничко-развојни центар општине Ердут, локална развојна агенција д.о.о.

 

Кратки опис:  Циљ конференције је био оснажити мање јединице локалне заједнице за разумевање ЕУ интеграција, као и детаљније се упознати са концептом умрежавања, те размишљати о потребама властите локалне самоуправе и начинима учествовања грађана у процесу одлучивања на локалном нивоу. У оквиру конференције одржане су панел расправе: „Еу интеграције“, „ЕУ и њена будућност“, „Партиципативна демократија“, те радионица “Мигрантска криза у Европи и радионица за младе “Каква би била твоја ЕУ држава”. Догађање је обухватило укупно 60 учесника од којих су 29 међународни учесници послати од стране партнера на пројекту. Потписан је и споразум о партнерству у спровођењу пројекта „ПУТЕВИМА ЕУ“. На конференцији су јасно дефинисана и приоритетна подручја партнера од заједничког интереса, те ће се јачање партнерства и сарадње наставити и на другим пољима, а то су:

 

 1. Пољопривреда, развој конкурентних пољопривредних произвођача
 2. Развој туризма, с посебним освртом на специфичне облике туризма континенталних подручја
 3. Развој људских потенцијала, побољшање доступности информација
 4. Заједнички развој цивилног сектора (спорт, култура, заштита животне средине)
 5. Националне мањине.

 

Догађај 2 – Конференција “Права грађана у ЕУ”, Сремски Карловци

Учествовање: Догађај је укључио 77 грађана, укључујући 28 међународна учесника  из општине Ердут 8 учесника (Хрватска), из града Добоја (Босна и  Херцеговина) 8 учесника, из општине Даниловград (Црна Гора) 3 учесника из општине Ново Место (Словенија) 9 учесника, те 49 локалних учесника.

 

Место / Датум: Догађај се одвијао у општини Сремски Карловци (општина Сремски Карловци, Србија), од 09/12/2016 до 11/12/2016. Догађање су организовали општина Сремски Карловци  и  удружење Дунав 1245 Сремски Карловци.

 

Кратки опис:  Циљ догађаја је био да се учесници конференцији и шири аудиторијум упозна са правима грађана у Европској Унији, обзиром на то да су партнери и земље које су у процесу интеграције у ЕУ. У оквиру конференције одржан је Европски кафе са укупно 7 радионица, а то су: “Повеља о темељним правима и бесплатна правна помоћ”, “Мигрантска криза”, “Која права имам као европски грађанин”, “Путовање унутар териоторије Европске Уније, право на боравак, право на рад”, “Ваша социјална и  политичка права”и “Дијалог са грађанима”. Одржана је и радионица “Развој регионалне сарадње” на којој су партнери обрадили теме регионалне сарадње  у областима  старт-уп програма, руралног развоја, те који су ЕУ формати за регионалну сарадњу. Потписан је о Протокол о сарадњи  између два партнера на пројекту, представника цивилног друштва Удружење Дунав 1245 (Србија) и удружења за равој волонтерског рада ДПРДНМ Ново место (Словенија)

 

 

Догађај 3 – Семинар “Инструменти и иновативни алати за обликовање програма партиципативне демократије-Цивилни Дијалог”

 

Учествовање: Догађај је укључио 60 грађана, укључујући 27 међународих учесника, из општине Ердут 7 учесника (Хрватска), из општине Сремски Карловци (Србија) 7 учесника, из општине Даниловград (Црна Гора) 6 учесника, из општине Ново Место (Словенија) 7 учесника, те 33 локалних учесника.

 

Место / Датум: Догађај се одвијао граду Добоју (град Добој, Босна и Херцеговина), од 03/03/2017 до 05/03/2017. Догађај је организовао град Добој.

 

Кратки опис:  Циљ догађаја-семинара је био успоставити сарадњу између јавне власти и цивлног сектора, те ојачати капацитете цивилног друштва, као главног носиоца демократских процеса. На догађају је обрађено пет тема кроз радионице: “Шта је то цивилни дијалог и ко га спроводи”, “Сарадња цивилног друштва и јавног сектора”, “Дијалози с грађанима”, “Цивилни дијалог за све”, те јавна расправа “Мигрантска криза”. Партнери су изнели своја искуства у вези постојећих модела сарадње између јавног и цивилног сектора, те износили појединачне примере сарадње.

 

Догађај 4 – Семинар  “Инструменти и иновативни алати за обликовање програма партиципативне демократије-Европска грађанска иницијатива”

 

Учествовање: Догађај је укључио 59 грађана, укључујући 31 међународних учесника, из општине Ердут 9 учесника (Хрватска), из општине Сремски Карловци 7 учесника из града Добоја 8 учесника (Босна и Херцеговина), из општине Ново Место (Словенија) 7 учесника, те 28 локалних учесника.

 

Место / Датум: Догађај се одвијао у општини Даниловград (општина Даниловград, Црна Гора), од 26/05/2017 до 28/05/2017. Догађање је организовала општина Даниловград.

 

Кратки опис: Циљ догађања-семинара је био упознати се са новим и иновативним алатима и  процесима за обликовање програма партиципативне демократије кроз различите механизме од којих је један и Европска грађанска иницијатива. На семинару су обрађене сљедеће теме: “Мигрантска криза у Европи”, “Европска грађанска иницијатива-основне информације”, “Европска грађанска иницијатива-примена у пракси”, “Иницијативе грађанаи “Иновативни канали електорнског учествовања грађања”.

 

Догађај 5 – Волонтерски камп Ново место

 

Учествовање: Догађај је укључио 62 грађана, укључујући 31 међународног учесника, из општине Ердут 7 учесника (Хрватска), из општине Сремски Карловци 8 учесника, из града Добоја 8 учесника (Босна И Херцеговина), из општине Даниловград (Црна Гора) 8 учесника, те 31 локални учесник.

 

Место / Датум: Догађај се одвијао у општини Ново место (општини Ново место, Словенија), од 19/07/2017 до 23/07/2017. Догађај је организовало удружење за развој волонтерског рада ДПРДНМ Ново место.

 

Кратки опис: Циљ догађања је створити претпоставке за формирање волонтерске мреже у земљама партнерима на пројекту, као и активно учествовање младих особа који служе својој локалној заједници. Главне теме кампа су волонтеризам који је укључио практичан рад на терену, мигрантска криза са примерима добре праксе, те перспектива младих у Европи и активно грађанство. На кампу су одржане следеће панел дискусије: „Улога волонтеризма у данашњем времену“, „Миграције као пут могућности за развијање локалних заједница“, радионице: „Употреба дигиталних алата за преношење порука“, „Осликавање мајица“, „Дидактичке игре“, „Спортске активности“, волонтерски рад на терену „Дечији свет“, прављење клупе „Carring is sharing“, плесне радионице, примери добре праксе ЕУ пројеката на подручју општине Ново место, те међукултурне вечери. Млади су имали прилику да се упознају, истраже своје личне циљеве и потенцијале, добију нова знања и вештине, истраже град, успоставе непосредне контакте са тражиоцима азила и волонтерима, те усвоје различите начине и методе за освештавање о датим темама као и разбијање предрасуда и стереотипа у нашем друштву.

Млади који су учествовали у Волонтерском кампу, су добили различите компетенце, поред социјалних вештина за учинковите међуљудске   односе (комуникационе и социјалне вештине), вештине за решавање конфликата, способности прихватања различних култура ( међусобно разумевање), вештина сарађивања, учења учењем, покретања, културна свест и осећај волонтеризма.

 

 

Догађај 6 Завршна конференција и јавна расправа “Какву Европу грађани желе”

 

Учествовање: Догађај је укључио 60 грађана, укључујући 30 међународних учесника, из општине Сремски Карловци ( Србија), 8 учесника, из града Добоја (Босна и  Херцеговина) 6 учесника, из општине Даниловград (Црна Гора) 8 учесника, из општине Ново место (Словенија) 8 учесника, те 30 локалних учесника . Догађај је организовала општина Ердут и Предузетничко-развојни центар општине Ердут).

 

Место / Датум: Догађај се одвијао у општини Ердут (општина Ердут, Хрватска), од 29/09/2017 до 01/10/2017. Организатор догађања је Предузетничко-развојни центар општине Ердут локална развојна агенција д.о.о. и општина Ердут.

 

Кратак опис: Циљ активности је био представљање резултата пројеката, одржана догађања у свим земљама партнерима на пројекту, нове инициајтиве за заједничке пројектне идеје, те стварање претпоставки за одржива партнерства и рад на заједничким пројектима.

 

Резултати пројекта:

 • 378 учесника директних крајњих корисника је стекло интернационално искуство и ојачало партнерство широм Европе
 • 000 локалних становника, представника локалних власти и организација цивилног друштва је информисано о активностима пројекта
 • 62 волонтера је стекло интернационално искуство и активно је укључено у рад своје заједнице
 • Потписан је споразум о партнерству
 • Створена је база заједничких пројектних идеја
 • Одржано је 6 догађања, 1 округли сто, 5 панел расправа и 25 радионица у 5 земаља партнера на пројекту са темама ЕУ, умрежавања, волонтерства, мигрантске кризе и алата за обликовање партиципативне демократије,
 • Потписан је споразум о партнерству и створен база заједничких пројектних идеја,
 • Потписан Протокол о сарадњи између два партнера на пројекту, представника цивилног друштва Удружење Дунав 1245 (Србија) и удружења за развој волонтерског рада ДПРДНМ Ново место (Словенија)
 • Пројекат је промовисан у медијима (радију, ТВ, wеб страници пројекта http://putevimaeu.com.hr/ i web

страницама општина партнера на пројекту, те „facebook” странци пројекта (https://www.facebook.com/putevimaeu/  )

 • Крајњи резултат пројекта је умрежавање и повезивање седам партнера из пет земаља, зближени ЕУ грађани различитих националности, те створене претпоставке за одржива партнерства и рад на заједничким пројектима, што је значајно и стварању Уније по мери њених грађана.