U sredu 22.11.2017. počeli su radovi na dogradnji i rekonstrukciji košarkaškog terena u Dvorskoj bašti u Sremskim Karlovcima. Rok za izvođenje radova je 30 dana.

Vrednost ugovorenih radova je 5.037.724,80 dinara sa PDV-om. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu sufinasira radove sa 1.500.000,00 dinara.
Građevinske radove izvodi „GAT“ d.o.o. iz Novog Sada a podlogu, obeležavanje i koševe će postavljati firma „Muskulus“ d.o.o. iz Beograda.
Da bi se zadovoljile dimenzije košarkaškog terena po FIBA standardima vrši se dogradnja postojećeg igrališta.

Sportski multifunkcionalni portabl pod za spoljnu upotrebu će se postaviti na novu armiranobetonsku ploču.

Ugovorena je ugradnja providnih tabli, koševa sa zglobnim obručima i čelična konstrukcija nosača tabli koji moraju da zadovoljavaju FIBA standarde.