Na osnovu člana 14. stav 5. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj           020-28/2015-III-3 od 22. decembra 2015. godine, a u vezi sa Ugovorom o načinu sprovođenja stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5, zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. i Opštine Sremski Karlovci, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 12 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine

 

OBAVEŠTAVA

 

Podnosioce prijava na Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 12 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine na teritoriji Opštine Sremski Karlovci da će Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova biti objavljena 20. decembra 2017. godine na oglasnim tablama Opštine Sremski Karlovci i na internet prezentaciji Opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije  www.kirs.gov.rs .

 

Odluka stanovi Ceratska