Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Владе Аутономне Покрајине Војводине,  обезбедио је Општини Сремски Карловци 10 аутоприколица, које су данас уручене грађанима Сремских Карловаца, чији су пословни планови у складу са Стратегијом развоја Општине Сремски Карловци.

Процедуру избора корисника, у складу са условима и мерилима који су садржани у Правилнику, спровела је  Комисија за избор корисника, коју је решењем образовао председник Општине.

Општина Сремски Карловци је у претходном периоду  обезбедила разне видове помоћи за економско оснаживање у виду машина, алата, опреме, а до данас је обезбедила укупно 47 лаких аутоприколица, чиме  настоји да омогући својим грађанима, удружењима, установама и локалним предузећима,  ефикасније и економичније обављање делатности  којом  се баве.