1.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ jaнуар
2.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ фебруар
3.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ март
4.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ април
5.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ мај
6.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ јун
7.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ јул
8.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ август
9.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУсептембар
10.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊoktobar
11.СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊnovembar