Na osnovu naloga Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci i ukazane potrebe, daje se

OBAVEŠTENjE

Objekat Vidikovac na Magarčevom bregu u Sremskim Karlovcima biće otvoren za posetioce počev od 02. aprila 2018. godine, svakog dana od 08 do 22 sata.

Na česmi „Četiri lava“ biće otvoren dotok vode počev od 02. aprila 2018. godine.