Контролне листе за комуналну инспекцију

  • водовод

  • гробља

  • зелене површине

  • канализација

  • летње баште

  • пијаце

  • путеви

  • радно време

  • расвета

  • чистоћа