Kontrolne liste za komunalnu inspekciju

  • vodovod

  • groblja

  • zelene površine

  • kanalizacija

  • letnje bašte

  • pijace

  • putevi

  • radno vreme

  • rasveta

  • čistoća