Манифестација „Пролећни фестивал вина 2018“  ће се одржати у Сремским Карловцима од 28.04. до 01.05.2018. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Zahtev za zauzece – manifestacije

Обавештавамо све заинтересоване излагаче да је за учешће на манифестацији као излагач потребно да до 23.04.2018. године доставе пријаву и уплате потребан износ за заузеће сходно потребама а према следећем ценовнику по дану заузећа (за четири дана износ се множи са 4):

Кућице за винаре (заузећа на централном платоу на Тргу Бранка Радичевића): 5.000,00 дин/дневно  

  1. Тезге за излагање производа домаће радиности (заузећа у „Центру-Трг патријарха Бранковића“): 1.000,00 дин/

 

Уплату извршити на следећи начин:     

Уплатилац:               Ваше име и презиме, адреса, мобилни телефон

Сврха уплате:           Локална комунална такса „Пролећни фестивал вина 2018“

Прималац:                 Општинска управа Сремски Карловци

Рачун примаоца:       84074515184303

Модел:                       97

Позив на број:           40250352482018

 

Након извршене уплате, због резервације позовите контакт особе:

За винаре: Владимир Жеравица, телефон 021/685-3081, 064/824-9013

За остале излагаче:

– Душан Мамула, телефони 021/685-3048 и 064/824-9015,

– Весна Чобанић, телефон 021/685-3062 и 064/824-9055

– Живорад Милановић, телефон 021/685-3033 и 064/824-9026

 

Доказ о уплати локалне комуналне таксе послати на факс Општине Сремски Карловци 021/ 685-30-76, 021/685-30-77 или  на e-mail: komunalniposlovi@sremski-karlovci.org.rs.

Распоред излагача ће бити по пристиглим пријавама, пријаве пристигле после 23.04.2018. неће се разматрати уколико расположиви капацитети буду попуњени.

Угоститељске услуге (роштиљи, шатори и сл.) и услуге забавног карактера неће бити могуће вршити на јавним површинама.