Obaveštavamo građane da će se u periodu od 13.04. do 20.04. 2018. godine (kada to vremenski uslovi dozvole) u jutarnjim časovima na teritoriji Opštine Sremski Karlovci vršiti avio tretman suzbijanja larvi.

LOKALITETI: Priobalje Dunava sa rukavcima i izlivima, deo rita sa barama – Marija Snežna.

Broj RN: 80
Vrsta tretmana: avio tretman
Preparat: Vectobac WG (preparat nije štetan za pčele)

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati:

Dušan Mamula – telefoni: 021/685-3048 i 064/824-9015