Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сремски Карловци

ОПШТИНСКА УПРАВА

КОМИСИЈА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА,

ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА И ПРОГЛАШЕЊЕ

ПОЧАСНИХ ГРАЂАНА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

Број: 06-24/2018-I/1

Дана: 14.јуна 2018.године

Сремски Карловци

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Комисија за обележавање празника, доделу признања и проглашење почасних грађана Сремских Карловаца, обавештава све заинтересоване, да своје предлоге за доделу признања (Повеља, Награда и Зхвалница) могу доставити Скупштини општине Сремски Карловци најкасније до 31.ЈУЛА 2018.ГОДИНЕ, на адресу: Трг Бранка Радичевића број 1, Комисији за обележавање празника, доделу признања и проглашење почасних грађана Сремских Карловаца.

Комисија за обележавање празника, доделу признања и проглашење почасних грађана Сремских Карловаца, сагласно члану 22. Одлуке о обележавању Дана општине Сремски Карловци, додели признања и проглашавању почасних грађана Сремских Карловаца (“Сл.лист општине Ср.Карловци“ број 14/2015),  п о к р е ћ е

 

И Н И Ц И Ј А Т И В У

 

ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА

ДАНА ОПШТИНЕ – ДАНА ГРАДА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

(16. септембар)

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ: Obrazac za predlaganje kandidata

и позива све заинтересоване да своје предлоге доставе Комисији најкасније до 31. ЈУЛА 2018. године на адресу: Скупштина општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића бр. 1. – Комисији за обележавање празника, доделу признања и проглашење почасних грађана Сремских Карловаца,.

 

П О С Т У П А К    П Р Е Д Л А Г А Њ А

 

  1. Иницијативу за доделу ПОВЕЉЕ ГРАДА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА могу поднети грађани, групе грађана, предузећа, установе, политичке и друге организације, удружења и други облици организовања грађана, државни органи и органи локалне самоуправе.

 

ПОВЕЉА ГРАДА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА се додељује појединцима, организацијама и институцијама, који су дела и резултате, за које се награђују, постигли на територији Општине Сремски Карловци, или су грађани Општине Сремски Карловци, као и онима чија су дела тесно повезана за Сремске Карловце и који промовишу Сремске Карловце у другим срединама.

 

  1. Иницијативу за доделу НАГРАДЕ ГРАДА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА могу поднети иста лица која подносе иницијативу за доделу Повеље.

 

НАГРАДА ГРАДА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА додељује се грађанима, групама грађана, предузећима, установама и другим облицима организовања грађана, као друштвено признање у области привреде и друштвених  других делатности.

 

У области привреде Награда се додељује:

 

  • за постигнуте изузетне резултате у привређивању,
  • за освајање нових производа и услуга,
  • за техничка унапређења, новаторство и рационализацију.

 

Награда се може доделити предузећима, установама и другим организацијама, чије је седиште на територији Општине Сремски Карловци, грађанима, групама грађана за њихово заједничко остварење, који раде или су радили на територији Општине Сремски Карловци.

 

У области друштвених и других делатности Награда се додељује:

 

  • за изузетна остварења и достигнућа у области науке, културе и ументости,
  • за постигнуте резултате у области образовања и васпитања, здравствене и социјалне заштите, физичке културе и других делатности.

 

Награда се може доделити организацијама чије је седиште на територији Општине Сремски Карловци, грађанима или групама грађана чија су дела остварена на територији Општине или су тематски везана за Сремске Карловце, као и грађанима за изузетна остварења и резултате које су постигли ван територије Општине Сремски Карловци.

 

  1. Иницијативу за доделу ЗАХВАЛНИЦЕ ГРАДА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА могу поднети иста лица која подносе иницијативу за доделу Повеље и Награде.

 

ЗАХВАЛНИЦА ГРАДА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА може да се додели појединцима, организацијама (предузећима, институцијама, установама) групама грађана и другим облицима организовања грађана, за остварења и постигнуте резултате у току претходне године.

 

Захвалница општине Сремски Карловци се додељује за значајна остварења у разним областима постигнута у току претходне године,  која доприносе развоју и афирмацији општине.

 

Текст Иницијативе и образац за предлагање кандидата се може добити на писарници Општине, односно на званичном Сајту општине Адреса sremskikarlovci.rs

 

Одлуку о додели Повеље, Награде и захвалнице града Сремских Карловаца доноси, на предлог Комисије, Скупштина општине Сремски Карловци, а свечано уручење је на Дан Општине – Дан Града Сремских Карловаца, 16. септембра 2017. године.

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                    Данка Миљевић  ,c.p.