Povodom Svetskog dana izbeglica, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je 19. juna 2018. godine ugovore za ekonomsko osnaživanje vrednosti od 8 miliona dinara  za 39 porodica izbeglih, prognanih i raseljenih porodica  i ugovore za pomoć u građevinskom materijalu vrednosti od 12 miliona dinara za 32 porodice, koje imaju boravište ili prebivalište u AP Vojvodini.

Pomoć je obezbeđena preko programa Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima AP Vojvodine. Direktor  Fonda, Duško Ćutilo izjavio je da se, u proteklom periodu  budžet Fonda stalno povećavao, što ukazuje na pozitivan odnos Pokrajinske vlade prema svim programima podrške ovom delu našeg stanovništva.

Prisutne je pozdravio i Vladimir Cucić, komesar Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, koji je izjavio da Pokrajinska vlada i Vlada Republike Srbije na konkretan način pokazuju kako se treba nositi sa rešavanjem problema izbeglih, prognanih i raseljenih porodica.

Ugovore za ekonomsko osnaživanje  primile su četiri porodice iz Sremskih Karlovaca:

  1. Tarlać Daliborka – pomoć za kupovinu pneumatske prese za ceđenje grožđa,
  2. Šaran Milosava – pomoć za kupovinu motokultivatora sa podešavajućim plugom za vađenje krompira,
  3. Carević Jovica – pomoć za kupovinu električne pasirke za koštunjavo voće i
  4. Ciganović Blaže – pomoć za kupovinu košnica.

 

Odeljenje za društvene delatnosti

Opštine Sremski Karlovci

19. juna 2018. godine