Одборници Скупштине општине Сремски Карловци на јучерашњем, другом заседању у овом месецу, усвојили су програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине за ову годину, донели Одлуку о радном времену угоститељских, трговинских, занатских и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара, као и Одлуку о такси превозу путника, којом се први пут засебно дефинише та материја на подручју Сремских Карловаца. Осим тога, прихватили су и предлог Одлуке о утврђивању минималног износа за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде, минималног износа трошкова за текуће одржавање зграде и висине накнаде за управљање у случају принудно постављеног професионалног управника.

Предмет продаје у наредном периоду у поступку који прописују закон и други прописи, према данас усвојеном програму, биће пет парцела које се налазе у зонама, које су по плану Генералне регулације Сремских Карловаца одређене за пословање. Налазе су у продужетку Прерадовићеве и Београдској улици дуж државног пута.

– После 50 година локална самоуправа је сачинила програм за директно привлачење инвестиција – рекао је председник општине Ненад Миленковић у прилог овог програма. – Требало је да протекне пола века да се неко сети да покрене ту тему. То је уједно и одговор на питање како локална самопуправа са толиким културно-историјским наслеђем у нашем месту може да подстакне развој привреде. Ми смо то урадили. Сигуран сам да ће у наредном периоду порасти и број запослених на територији општине.

За програм отуђења грађевинског земљишта гласали су и одборници из редова опозиције уз сугестију да се оно, будући да га нема у изобиљу, не продаје у бесцење, а чули су се и коментари да треба водити рачуна да делатности које се буду у будућности ту обављале, не буду из домена такозваних прљавих технологија које ће угрожавати животну средину и културно-историјско наслеђе.

Скупштина је данас усвојила Одлуку о проглашењу стабла птерокарије код амбуланте за споменик природе треће категорије, чиме је број појединачних заштићених природних добара на територији Сремских Карловаца повећан на седам. Прихваћене су и измене Одлуке о заштити споменика природе треће категорије „Дивљи кестен” по којима ће о том заштићеном стаблу убудуће бринути ЈКП „Белило” уместо Драгана Гашића.

Усвојене су и измене Одлуке о Општинској управи, којима се предвиђа да кабинет председника општине буде посебна организациона јединица и проширење делатности Одељења за инспекцијске послове на туристички надзор.

Одборници су прихватили и одлуку о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Белило” и сагласили с актом Надзорног одбора тог предузећа о расподели добити од 1.073.735,68 динара, остварене у претходној години.

Именован је школски одбор ОШ „23. октобар“ и верификован мандат одборнику Дејану Станковићу с изборне листе „Покрет социјалиста – Александар Вулин“, који је у локалном парламенту заузео место Бранке Јанковић која је поднела оставку.

 

текст: Зорица Милосављевић