Манифестација „Карловачка берба грожђа 2018 ће се одржати у Сремским Карловцима  од 07.09. до 09.09.2018.године.

Обавештавамо све заинтересоване излагаче да је за учешће на манифестацији као излагач потребно да до 01.09.2018.године уплатите потребан износ за заузеће сходно Вашим потребама а према следећем ценовнику по дану заузећа (за три дана износ по m² се множи са 3):

  1. Тезге за излагање производа (заузећа у „Центру“): 1.100,00 дин/ m²  
  2. Забавни паркови и остале игре (заузећа на „Долми Лево“): 400,00  дин/ m²   
  3. Угоститељске услуге (заузећа на „Долми Лево“):      

            до 10 m²   2.100,00   дин/ m²           

            од 11 m² до 50 m²   1.700,00   дин/ m²           

            од 51 m² до 100 m² 1.400,00   дин/ m²      

            преко 100 m² 1.100,00   дин/ m

 


Upustva za prodaju- Karlovačka berba 2018

PRIJAVA učešća 2018 – SAJT OPŠTINE


 

Уплату извршити на следећи начин:     

Уплатилац:               Ваше име и презиме, адреса, мобилни телефон

Сврха уплате:           Локална комунална такса „Грожђебал 2018“

Прималац:                 Општинска управа Сремски Карловци

Рачун примаоца:       84074515184303

Модел:                       97

Позив на број:           2325035212018

 

 Након извршене уплате, због резервације позовите контакт особе:

– Душан Мамула, телефони 021/685-3048 и 064/824-9015,

– Весна Чобанић, телефон 021/685-3062 и 064/824-9055

– Живорад Милановић, телефон 021/685-3033 и 064/824-9026

Доказ о уплати локалне комуналне таксе пошаљите на факс Општине Сремски Карловци    021/ 685-30-76 или 021/685-30-77 односно  на e-mail: komunalniposlovi@sremski-karlovci.org.rs