ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ППППН ФРУШКА ГОРА И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ