Dana 04.09.2018. opština Sremski Karlovci dobila je od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo 9.174.741,10 dinara za realizaciju projekta „Sanacija čvorišta na vodovodnoj mreži u Sremskim Karlovcima“.

Navedeni iznos predstavlja 70% realizacije projekta, s tim da opština kao korisnik sredstava u realizaciji projekta učestvuje sa 30% sredstava, odnosno 3.932.031,90 dinara.

Sredstva su dobijena u okviru konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo pod nazivom „II konkurs za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije u 2018. godini“.