Дана 04.09.2018. oпштина Сремски Карловци добила је од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство 9.174.741,10 динара за реализацију пројекта „Санација чворишта на водоводној мрежи у Сремским Карловцима“.

Наведени износ представља 70% реализације пројекта, с тим да oпштина као корисник средстава у реализацији пројекта учествује са 30% средстава, односно 3.932.031,90 динара.

Средства су добијена у оквиру конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство под називом „II конкурс за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације у 2018. години“.