OBAVEŠTENjE – PREUSMERAVANjE POJEDINIH POLAZAKA

sa linije 62 na liniju 60 Sremski Karlovci – BELILO

 

Od 4. oktobra 2018. godine JGSP „Novi Sad“ usled završetka radova u delu ulice Karlovačkih đaka u Sremskim Karlovcima, dole navedene polaske RADNIM DANIMA preusmerava na okretnicu Sremski Karlovci – BELILO do završetka radova na trasi za okretnicu Dudara u Sremskim Karlovcima.

Polasci iz Novog Sada:   6:05, 6:50, 7:30, 11:50, 14:05, 17:30, 18:25, 19:15;

Polasci iz Sr. Karlovaca Dudara: 6:50, 7:30, 8:10, 12:35, 14:45, 18:10, 19:05, 19:55.

Ostali polasci sa linije 62 Novi Sad AS – Sremski Karlovci Dudara do završetka radova na trasi do okretnice na Dudari, nastavljaju da saobraćaju do okretnice Sremski Karlovci Vinogradarska.

Autobusi na izmenjenom delu trase koristiće stajališta postojeće linije Sremski Karlovci – BELILO

Saobraćajni sektor