Sremski Karlovci i grad Geroskipu sa Kipra postaće gradovi pobratimi.
Zbližavanje dva grada dogovoreno je na dašanjem sastanku presednika
opštine Sremski Karlovci Nenada Milenkovića i Mihalesa Pavlidesa
gradonačelnika poznatog kiparskog letovališta.

– Potpisivanje protokola o bratimljenju biće prvi korak u okviru buduće
saradnje. Planirano je da se povezivanje naših gradova odvija na više
nivoa, a u prvom planu biće razmena u oblasti kulture, sporta, obrazovanja i turizma – izjavio je nakon sastanka u Geroskipuu Milenković.

Kako je istaknuto na sastanku, pored saradnje kulturno-umetničkih drušatva, moguće je organizovati pripreme sportista, a kao poseban vid saradnje, koji će obezbediti turističke benefite za lokalne privrede,
jeste održavanje dana Sremskih Karlovaca u Geroskipuu i obrnuto.

Milenković i Pavlides dogovorili su se da potpisivanje protokola o bratimljenju bude organizovano u što skorijem roku.