Na osnovu člana 9. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni list Opštine Sremski Karlovci“, broj: 17/2015), a po raspisanom Konkursu za dodelu stipendija studentima za školsku 2018/2019 godinu i Odluke Opštinskog veća Opštine Sremski Karlovci o visini i broju stipendija za studente za školsku 2018/2019. godinu broj 61-7/2018-I/1 od 16. novembra 2018. godine, Komisija za  dodelu stipendija studentima , na sednici održanoj dana  19. novembra 2018. godine, donosi

 

O D L U K U

 O DODELI STIPENDIJA STUDENTIMA U ŠKOLSKOJ

2018/2019. GODINI

  

I

 

Opština Sremski Karlovci će u školskoj 2018/2019 godini dodeliti 26 (dvadesetšest) stipendija sledećim studentima osnovnih akademskih studija:

 

 1. JOVIĆ MAŠI iz Sremskih Karlovaca, ulica Patrijarha Rajačića broj 20, student V godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu;
 2. JOVANOVIĆ JOVANA iz Sremskih Karlovaca, ulica Mitropolita Stratimirovića broj 82,student  IV godine Filozofskog fakulteta u Novom Sadu;
 3. MEDAKOVIĆ MOMČILO iz Sremskih Karlovaca, ulica Ešikovačka broj 25, student IV godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu;
 4. OGNjENOVIĆ OLIVERA iz Sremskih Karlovaca, ulica Gavrila Principa

broj 3, student IV godine Filozofskog fakulteta u Novom  Sadu;

 1. KNEŽEVIĆ KRISTIJAN iz Sremskih Karlovaca, ulica Jakova Orfelina broj 61, student IV godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu;
 2. OBRANOVIĆ IGOR iz Sremskih Karlovaca, ulica Belilo broj 95, student IV godine Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu;
 3. NESTOROVIĆ ĐORĐE iz Sremskih Karlovaca, ulica Karlovačkih đaka broj 38, student IV godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu;
 4. MARAVIĆ NIKOLINA iz Sremskih Karlovaca, ulica Karađorđeva broj 41,

student III godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu;

 1. KATIĆ ANA iz Sremskih Karlovaca, ulica Mitropolita Stratimirovića broj 87, student III godine Prirodno- matematičkog fakulteta  u Novom Sadu;
 2. RANKOVIĆ NATALIJA iz Sremskih Karlovaca, ulica Belilo broj 6, student   III godine Akademije umetnosti  u Novom Sadu;
 3. ŠARAN SVETLANA iz Sremskih Karlovaca, ulica Vinogradarska broj 59, student III godine Filozofskog  fakulteta  u Novom Sadu;
 4. MANDIĆ MILOŠ iz Sremskih Karlovaca, ulica Gavrila Principa broj 7, student III  godine Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu;
 5. VIŠEKRUNA JELENA iz Sremskih Karlovaca, ulica Miloša Crnjanskog broj 30, student III godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu;
 6. SAVIĆ SANjA iz Sremskih Karlovaca, ulica Njegoševa broj 5, student III godine Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu;
 7. ŽIVKOV TEODORA iz Sremskih Karlovaca, ulica Ivana Filipovića broj 20, student III godine Filozofskog fakulteta u Novom Sadu;
 8. MINČIĆ LAZAR iz Sremskih Karlovaca, ulica balkanska broj 12A , student II godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu;
 9. BEBIĆ NIKOLA iz Sremskih Karlovaca, ulica Stražilovska broj 18, student II godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu;
 10. JOVIĆ MILANA iz Sremskih Karlovaca, ulica Patrijarha Rajačića broj 20, student II godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu;
 11. GAJINOVIĆ LIDIJA iz Sremskih Karlovaca, ulica Njegoševa broj 12, student II godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu;
 12. ILIĆ JELENA, iz Sremskih Karlovaca, ulica Gavrila Principa bro 3/70, student II godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu;
 13. PETROVIĆ MARIJA iz Sremskih Karlovaca, ulica Vuka Karadžića broj 14, student II godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu;
 14. BABIĆ VANjA iz Sremskih Karlovaca, ulica Maksima Gorkog broj 4, student II godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu;
 15. STOJŠIN TIHOMIR iz Sremskih Karlovaca, ulica Karlovačkih đaka broj 23, student II godine Akademije umetnosti u Novom Sadu;
 16. SAILOVIĆ IVANA iz Sremskih Karlovaca, ulica Belilo broj 34 , student II godine Akademije umetnosti u Novom Sadu;
 17. STANKOV JOVANA iz Sremskih Karlovaca, ulica Mitropolita Stratimirovića broj 6, student II godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu;
 18. STEFANOVIĆ ALEKSANDAR iz Sremskih Karlovaca, ulica Jakova Orfelina broj 7,student II godine Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu;

 

Visina stipendije iznosi 10.000,00 dinara (slovima: desethiljadadinara) mesečno i isplaćuje se u trajanju od deset meseci u toku kalendarske godine.

III

            Na Odluku o dodeli stipendija za školsku 2018/2019  godinu može se uložiti prigovor Opštinskom veću Opštine Sremski Karlovci u roku od 8 dana od dana prijema iste.

IV

             Odluku objaviti na Oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.