Predstavnici opštine Sremski Karlovci, đaci Karlovačke gimnazije, predstavnici organizacija civilnih društava iz Sremskih Karlovaca će učestvovati u realizaciji projektnih aktivnosti u okviru projekta „SMUG EU“ u periodu od 06.12 – 09.12.2018 godine u opštini Novo Mesto, Slovenija.

Putem ovog projekta uspostavlja se snažna mreža partnerskih organizacija iz sledećih zemalja: Portugala, Letonije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Slovenije, Makedonije i Hrvatske. Ovim aktivnim doprinosom i učešćem građana Sremskih Karlovaca osnažujemo lokalne kapacitete i stvaramo mogućnosti za nove zajedničke projekte.

Detaljan program možete pogledati u prilogu.

Opština Sremski Karlovci je prepoznata po realizovanim projektima širom Evropske Unije.

SMUG EU SLOVENIA PROGRAMME