Стратегијом о безбедности саобраћаја Републике Србије за период од 2015-2020. године област деловања након саобраћајне незгоде је посебно наглашена као важна. Чињеница је да поред примарних саобраћајних незгода, дешавају се и секундарне услед неадекватног поступања учесника. Подаци показују да мали број учесника у саобраћају има довољно развијене основне вештине и знања за пружање прве помоћи, као и поступање након саобраћајне незгоде. Циљ овог пројекта који финансира Агенција за безбедност саобраћаја је да обучи што више учесника да правилно и безбедно поступају након незгоде.

Трибина за указивање прве помоћи се састоји из теоријског и практичног дела у којем ће учесници имати прилику да практично увежбавају вештине (на лутки). Учесници ће имати прилику да стекну вештине пружања прве помоћи у случају опекотина, застоја рада срца, отворених и затворених прелома, отвореног и затвореног крварења.

Трибину организује удружење Хајв кластер у сарадњи са локалним Саветом за безбедност саобраћаја Сремских Карловаца, а предавач је Ненад Вукас, са дугогодишњим искуством у пружању хитне медицинске помоћи.

Едукативна обука ће се одржати дана 20.12.2018. године (четвртак) у згради Општине Сремски Карловци у свеченој сали са почетком у 11 часова. Број учесника је ограничен и неопходна је пријава учешћа најкасније до 19.12.2018. године путем телефона 021/685-3062 радним даном од 08.00-15.00 часова или лично у згради Општине, канцеларија 44.