На последњој седници Скупштине општине у 2018, одржаној данас,  24. децембра, усвојен је буџет за 2019. годину у износу од 447 милиона динара. Одобрници су усвојили и кадровски план за општинску управу и правобранилаштво у следећој години, који предвиђа 11 запослених више у тим органима него лане,  одлуку о продаји грађевинске парцеле поред полицијске станице компанији Универекспорт, те одлуку о томе да се неизграђено грађевинско земљиште разврста у пољопривредно, односно шумско  ради утврђивања основице пореза на имовину у 2019. години. Скупштина се сагласила са предложеним изменама програма пословања ЈКП „Белило”  у прошлој и с програмом рада у овој години. Донето је решење о образовању Општинског савета родитеља и решење о разрешењу чланова школског одбора Карловачке гимназије, које је наложио Управни суд пошто је претходно разрешење било незаконито.

Како је рекао образлажући предлог буџета члан Општинског већа за финансије Мина Минић, у односу на првобитно планирани буџет за  2018. годину, у општинској каси у овој години биће 77 милиона динара више. У ту суму урачунат је и нераспоређени вишак од 40 милиона динара из ранијих периода.

– И без тог вишка пара из претходног периода буџет јесте већи у односу на све остале у последњих десет година – рекао је Мина Минић. – Порески приходи планирани су у износу од 243.700.000 динара. Од тога, највише се очекује од пореза на доходак  и катипаталне добитке 130 милиона, а од пореза на имовину 102,4 милиона динара. Текући капитални трансфери од других нивоа власти планирани су у износу од 134.180.000 динара што је значајна ставка у буџету.

Према речима Минића, у наредном периоду нагласак је на улагање у инифраструктуру и обнову Сремских Карловаца, као и да се створи база да се изворни приходи буџета полако, али сигурно увећавају. Без обзира на све, напоменуо је Минић, буџет је и даље мањи од потреба, али је светла тачка покрајински буџетски фонд који ће значајно помоћи у реконструкцији споменика културе и у развоју инфраструктуре, без које не може да се говори  о развоју било чега, у првом реду туризма.

Председник општине Ненад Миленковић је рекао да повећање буџета није ни мало случајно, а као аргумент за то навео одлуке  Републичке владе о увођењу мера финансијске консолидације које се одосе на целу државу и рефлектују на све локалне самоуправе.

– Ми имамо и даље мали буџет – рекао је Миленковић. – С 447 милиона динара он обезбеђује нешто што бисмо могли назвати основом за  развој. Оно што ме радује јесте да ће са нашим скупштинском одлукама наредна и 2020.  бити године у којима ће се реализовати капитални пројекти. Реч је о  саобраћајницама, међународном туристичком пристану, реконструкцији Улице брађе Анђелића, Карловачких ђака која је делом санирана.  Обезбедили смо више пара за културу и повећали  социјална давања. Свесни смо да то није довољно, али сам сигуран  да ћемо уз подршку других нивоа власти, у првом реду Покрајине и Републике, испунити планирано када је реч о капиталним пројектима.


Више пара за културу

У 2019. години предвиђено је више пара за културу и информисање. За културу је планирано пет милиона динара, а за информисање четири. За спорт је одређено 2,8 милиона динара што је неколико стотина хиљада више него лане. За основно образовање издвојено је 15 милиона динара, што је такође  више неог прошле године. Повећана су и давања за комуналну делатности и урбанизам,а највећи скок забележен је на позицији развоја туризма, на шта је опозиција имала примедбе будући да није ничим образложено то повећање.


 

текст: Зорица Милосављевић // фото: Ђорђе Радивојевић