Predsednik opštine Nenad Milenković nastavlja sa praksom prijema građana Sremskih Karlovaca.

U nadi da će rešiti probleme uz pomoć predsednika opštine Sremski Karlovci danas je na razgovor došlo više građana. Sa građanima se i danas razgovaralo o pronalaženju posla, socijalnim i komunalnim problemima.

Opština Sremski Karlovci i njen predsednik će i u narednom periodu nastaviti sa praksom organizovanja razgovora sa sugrađanima.