Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сремски Карловци

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ

ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: службено

Дана: 13.02.2019. године

Сремски Карловци

                                                                                                                                   

                                                                                  

                                                                                                         

 

ПРЕДМЕТ: Обавештење о променама режима саобраћаја

 

Поштовани,

 

Обавештавамо Вас да смо у протеклом периоду извршили постављање саобраћајне сигнализације у складу са главним пројектом саобраћајне сигнализације у Сремским Карловцима па је самим тим дошло и до промене режима из двосмерних у једносмерне улице. Промене режима односе се на следеће улице:

  • Ивана Мажуранића (смер од Основне школе према улици Прерадовићева, поред парка)
  • Ивана Мажуранића крак (смер од Прерадовићеве улице према парку)
  • Димитрија Сабова (смер од Змај Јовине према улици Максима Горког)
  • Максима Горког (смер од М.Стратимировића према улици Димитрија Сабова)
  • Илије Округлића (смер од улице М. Стратимировића према улиц Прерадовићевој)
  • М. Стратимировића крак (смер од улице Димитрија Сабова према улици М. Стратимировића).

Такође, постављена је и сигнализација за зоне школа која је постављена код основне школе „23. октобар“ и код „Карловачке гимназије“.

 

С поштовањем,

 

Живорад Милановић